รับสมัครพนักงาน

เราต้องการผู้ที่มีความสามารถมาร่วมงานกับเรา!

1. ตำแหน่ง
(1) เจ้าหน้าที่บริหารงานขายและการตลาดเกี่ยวกับไวน์ญี่ปุ่น
 
2. รายละเอียดงาน
(1) นำเสนอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับไวน์ญี่ปุ่นของบริษัทให้กับผู้ค้าปลีกและร้านอาหารต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อหาลูกค้าใหม่ 
(2) เจรจาต่อรองเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ กับลูกค้า และจูงใจให้ลูกค้าสนใจจำหน่ายไวน์ของบริษัทที่ร้านและร้านอาหารของเขา
(3) ติดตามผลหลังจากการขายเป็นรายวัน/ รายสัปดาห์/ รายเดือน เพื่อประเมินการตอบสนองของผู้บริโภคและเพื่อให้ลูกค้าเกิดการสั่งซื้อซ้ำ
(4) สื่อสารกับผู้ส่งออกชาวญี่ปุ่นโดยใช้ภาษาอังกฤษ
(5) รายงานสิ่งต่าง ๆ ที่ทำและผลการดำเนินงานกับฝ่ายบริหารของบริษัทเป็นรายวัน / รายสัปดาห์/ รายเดือน เพื่อประเมินผล, ปรึกษาหารือและวางแผนต่อไป
(6) ช่วยฝ่ายบริหารในการสร้างสื่อต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ไวน์ญี่ปุ่นของบริษัท
(7) รับผิดชอบงานภายในและภายนอกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไวน์ญี่ปุ่นและธุรกิจใหม่ของบริษัท
 
3. ลักษณะการทำงาน
(1) ทำงานจากที่บ้านหรือสถานที่ที่สะดวกเป็นหลักโดยใช้อุปกรณ์สื่อสารของตน ได้แก่ คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ
(2) หมั่นหาลูกค้าใหม่เพิ่มเป็นประจำ
(3) หมั่นไปเยี่ยมลูกค้าเดิมเป็นประจำเพื่อติดตามผลและเพื่อให้เกิดการสั่งซื้อซ้ำ
(4) เข้าบริษัทเป็นครั้งคราวเพื่อรับผลิตภัณฑ์ตัวอย่างและเพื่อพูดคุยกับฝ่ายบริหาร
 
4. คุณสมบัติผู้สมัคร
(1) มีประสบการณ์ทำงานด้านการขายและการตลาด (หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
(2) มีความสามารถเขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
(3) มีใจรักการทำงานเป็นทีมและมีความกระตือรือล้นที่จะประสบความสำเร็จ
(4) ชื่นชอบในการดื่มไวน์
 
5. เงินเดือนและสวัสดิการ
(1) เงินเดือนประจำตำแหน่ง
(2) ค่าตอบแทนตามยอดที่กำหนด (incentive)
(3) ประกันสังคม
(4) ค่าเดินทาง
 
6. เงื่อนไขอื่น ๆ ในการจ้างงาน
(1) สอดคล้องตามกฏหมายแรงงานไทย
(2) สัญญาการจ้างงานจะถูกจัดทำขึ้นหลังจากที่ทั้งสองฝ่าย ได้แก่ บริษัทและผู้สมัครได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันแล้ว
 
7. วิธีการสมัคร
(1) ประวัติส่วนตัว
(2) สำเนาวุฒิการศึกษา
(3) กรุณาส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นไปยังฝ่ายบริหารทางอีเมลซึ่งระบุไว้ในหน้าติดต่อสอบถาม