ไวน์ญี่ปุ่น

ไวน์ญี่ปุ่นคืออะไร?

 ไวน์ญี่ปุ่น คือ ไวน์ที่ผลิตจากองุ่นที่ปลูกในประเทศญี่ปุ่น 100% สายพันธุ์องุ่นที่มักจะใช้ในการผลิต คือ องุ่นสายพันธุ์ Koshu และ Muscat Bailey A โดย Koshu เป็นองุ่นพันธุ์พื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของประเทศญี่ปุ่น ส่วน Muscat Bailey A เป็นองุ่นสายพันธุ์ใหม่ที่มีการคิดค้นขึ้นมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยเป็นการผสมองุ่นข้ามสายพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์อเมริกันและยุโรป นอกเหนือจากสายพันธุ์ดั้งเดิมเหล่านี้แล้ว ยังมีการปลูกองุ่นสายพันธุ์จากต่างประเทศ เช่น Chardonnay, Merlot, Niagara และ Concord ไว้เพื่อผลิตไวน์ญี่ปุ่นอีกด้วย

 องุ่นสายพันธุ์ Chardonnay และ Merlot มีถิ่นกำเนิดในทวีปยุโรป และองุ่นสายพันธุ์ Niagara และ Concord มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาเหนือ องุ่นเหล่านี้ถูกนำเข้ามาปลูกในประเทศญี่ปุ่นมาอย่างยาวนาน บางสายพันธุ์ถูกนำมาปลูกตั้งแต่ในช่วงศตวรรษที่ 19 ในปัจจุบันองุ่นเหล่านี้เติบโตได้เป็นอย่างดีในไร่องุ่นหลายแห่งในประเทศญี่ปุ่นและถูกนำมาใช้เพื่อผลิตเป็นไวน์ญี่ปุ่นอีกด้วย

ชนิดและประเภทของไวน์ญี่ปุ่น

  ไวน์ญี่ปุ่นเป็นไวน์ที่มีความหลากหลายเนื่องจากผลิตจากสายพันธุ์องุ่นที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงมีไวน์หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นไวน์แดง, ไวน์ขาว, ไวน์โรเซ่ และมีทั้งแบบ sweet, medium-sweet และ dry เพื่อให้สอดคล้องกับรสนิยมการดื่มไวน์ของคุณ 
  แหล่งที่มีชื่อเสียงในการปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์ญี่ปุ่นส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในจังหวัดยามานาชิ, นากาโนะ, ยามากาตะและฮอกไกโด แต่เนื่องจากในแต่ละที่จะมีสภาพอากาศและลักษณะดินที่แตกต่างกัน ดังนั้น ไวน์ที่ได้จากองุ่นที่ปลูกในแต่ละที่จะมีรสชาติและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกัน จนคุณจะต้องทึ่งกับความหลากหลายนานาชนิดของไวน์ญี่ปุ่น!

ลักษณะเฉพาะตัวของไวน์ญี่ปุ่น

 แม้ว่าไวน์ญี่ปุ่นจะมีความหลากหลายมาก แต่ในความหลากหลายนั้นก็มีความเป็นเอกลักษณ์ที่เหมือนกันซึ่งจะพบได้ในไวน์ญี่ปุ่นทุกประเภท ได้แก่ รสชาติที่อร่อยถูกปาก คุณลักษณะที่โดดเด่นของชาวญี่ปุ่นในการผลิตอาหาร คือ การชูรสชาติและการคงคุณค่าของวัตถุดิบและรสชาติที่ละเอียดอ่อน ดังนั้น ไวน์ญี่ปุ่นจึงผ่านการหมักบ่มอย่างบรรจงและใส่ใจเพื่อให้รสชาติของไวน์ที่สามารถช่วยชูรสชาติอันละเอียดอ่อนของอาหารได้อย่างดียิ่งขึ้น

ดื่มอย่างปลอดภัยเพื่อสุขภาพอันมีค่าของคุณ

  ความโดดเด่นอีกประการหนึ่งของไวน์ญี่ปุ่น คือ ความปลอดภัย องุ่นทุกต้นจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเกษตรกรผู้ปลูกเป็นอย่างดี เกษตรกรผู้ปลูกองุ่นเหล่านี้จะใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ และปฏิบัติตามกฎหมายการควบคุมในการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่เข้มงวดและเคร่งครัดตามกฏหมายของประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น ไวน์ญี่ปุ่นจึงมีคุณภาพตามแบบฉบับของญี่ปุ่น
  ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ผลิตไวน์ญี่ปุ่นหลายรายกำลังเริ่มผลิต ‘ไวน์ที่ดีต่อสุขภาพ’ อีกด้วย เช่น การผลิตไวน์แบบออแกนิก หรือการทำไวน์โดยไม่เติมซัลไฟต์ เป็นต้น 
  เนื่องจากกระแสการตื่นตัวทางสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ‘ไวน์ปราศจากซัลไฟต์’ จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่ชื่นชอบในการดื่มไวน์และใส่ใจในสุขภาพของตนที่ต้องการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่ ‘ปราศจากสารต้นอนุมูลอิสระ’

เป้าหมายของเรา

  ถึงแม้ว่าไวน์ญี่ปุ่นจะเป็นไวน์น้องใหม่ในไวน์ตลาดโลก แต่ก็มีไวน์ญี่ปุ่นบางตัวที่เคยได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติมาแล้ว สิ่งนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ปัจจุบันคนตะวันตกเริ่มยอมรับคุณภาพของไวน์ญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น
  เรา, บริษัท เรียล สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ไวน์ญี่ปุ่นชั้นเลิศนี้จะได้รับการยอมรับจากผู้ที่ชื่นชอบการดื่มไวน์ชาวไทยที่ใส่ใจในรสชาติและสุขภาพที่ดี